آزمایشگاه دکتر موید | پا صفحه - لینک های مفید

درباره ما

آزمایشگاه دکتر موید در سال 1360 تاسیس شد. اهداف عالیه مدیر و کارکنان این آزمایشگاه حفظ و ارتقاء کیفیت آزمایشات درخواستی به نحو مطلوب و برای کسب رضایت بیماران محترم و در نهایت جلب رضایت خداوند منان می باشد .

جهت تحقق این اهداف سرمایه گذاری قابل توجهی در بخش تجهیزات آزمایشگاه به عمل آمده است و از مرغوبترین مواد و معتبرترین کیت ها همراه با کنترل کیفی استاندارد شده استفاده می شود تا مجموعه ای از نیروی انسانی، ابزار کار و مواد مصرفی در کنار هم همراه با تکریم بیماران و رعایت تعرفه های مصوب، خروجی قابل قبولی در سطح استاندارد های جهانی برای مراجعین محترم فراهم آورد.

با توجه به پیشرفت علوم آزمایشگاهی و تخصصی شدن شاخه های مختلف آن در حال حاضر هدایت آزمایشگاه توسط یک تیم متحصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی و50 نفر نیروی دانشگاهی با مدارج تحصیلی مختلف شامل کاردان علوم آزمایشگاهی، کارشناس، کارشناس ارشد و PHD در فضایی حدود 700 متر مربع شامل 4 واحد که با در نظر گرفتن استاندارد های موجود شامل بخش های آزمایشگاهی از جمله هماتولوژی، سرولوژی، بیوشیمی، هورمون شناسی، ایمونولوژی، ژنتیک مولکولی، آسیب شناسی و سیتولوژی آماده خدمت گزاری به مراجعین محترم می باشد.

همراهی شما با این مجموعه ما را در بهبود کیفیت خدمات یاری خواهد نمود.

 دکتر احمد موید